Kerstmis met Van Gogh

Kerstmis was een feest dat door de familie Van Gogh intens beleefd werd. Het hele gezin keer er naar uit.
Vincent hield van de huislijke gezelligheid, van zijn vader, moeder, broers en zussen om hem heen.
Dat is ook de reden waarom hij met feestdagen bijna altijd wel thuis te vinden was. 

Benieuwd hoe kerst in het gezin Van Gogh gevierd werd en hoe Vincent dat beleefde?

 

 

Kerstmis in Vincents geboortedorp

In het protestantse gezin van dominee Van Gogh werd het kerstfeest altijd heel bijzonder. Na de preek van vader in het kerkje te Zundert (1849-1871) kwam het gezin samen in de pastorie. Het waren gelukkige momenten. Nadat de kinderen het ouderlijk huis verlieten, werd kerstmis nog specialer omdat iedereen dan naar huis terugkeerde. Vincent schreef later over zijn tijd op kostschool: "En dan dien avond toen mijn Vader mij voor de eerste keer kwam opzoeken. En dat eerste t’huis komen met Kersmis.” Zo bleef kerstmis voor hem verbonden met de herinnering aan het gelukkige gezinsleven uit zijn jeugdjaren.

Wat zal ’t heerlijk t’huis zijn met Kerstmis

Willemien van Gogh, schreef in december 1875 dit aandoenlijke briefje aan Vincent en Theo:
"Hartelijk bedank ik julie voor je laatste brieven waar wij erg blij meê waren. Wat zal ’t heerlijk t’huis zijn met Kerstmis. ’t Is hier erg koud geweest maar nu is ’t erg zacht. Theo wat was dat naar van je been, is ’t nu heelemaal beter? Wij gaan denkelijk eenen kerstboom hebben. Donderdag begint onze vacantie. En nu, dag beste Vincent en Theo, een erg prettige Kerstmis wordt julie toegewenscht door
Je liefh. zusje Wil."

1881: het drama van Etten

Vincents ouders woonden tussen 1875 en 1882 in Etten. Vincent bracht er vaak de feestdagen door en in 1881 woonde hij hier een aantal maanden.
In oktober 1875 verhuisde de familie Van Gogh van Zundert naar Etten. Vader Theodorus Van Gogh had hier een betrekking als dominee gekregen. Vincent woonde destijds in het buitenland en Etten was voor hem de thuisbasis waar hij werd herenigd met familie, voornamelijk tijdens feestdagen, zoals Pasen en Kerstmis. Vincent genoot van het samenzijn met zijn familie. Maar met Kerstmis 1881 verliep dat dramatisch...

Vincents passie in Etten

1882 Nuenen: “Beeldige Kerstmiskaartjes”

Begin augustus 1882 verhuist het gezin Van Gogh naar Nuenen, waar vader is benoemd als predikant. Dit is het eerste jaar dat het gezin in Nuenen het kerstfeest viert. En daar zijn we nog één keer getuige van een vredig kersttafereel bij de familie Van Gogh. Vader Theodorus schrijft op 25 december 1882 vanuit Nuenen aan Theo een brief.
“Maar wat hebt gij ons vanmorgen verblijd met uw beeldige Kerstmiskaartjes. Wat zijn ze mooi en ze zeggen zóó veel tot ons! Intusschen het zijn drukke dagen maar die heel opwekkend en goed zijn, ook in ons kerkje is het lief.”