Vrienden Nuenen

Uw Gift

Wilt u ook dat vele duizenden kunstliefhebbers in de voetsporen van Van Gogh kunnen blijven lopen? In een belevingswereld met maar liefst 23 locaties die aan de Van Gogh herinneren, waarvan 14 door hem geschilderd of geschetst. 
Wilt u er aan bijdragen dat deze belevingswereld voor toekomstige generaties toegankelijk blijft? Kom dan bij de groep van sponsors en partners die Van Gogh Village Nuenen een warm hart toedraagt. 

Met de veranderende rol van de overheid bij het in stand van houden van culturele instellingen speelt particulier cultuurmecenaat een steeds belangrijkere rol. Met uw steun kunnen wij op hoog niveau vorm blijven geven aan de instandhouding van het cultureel erfgoed. 

Klik hier voor het document uw gift

Fiscale mogelijkheden
Vanaf 1 januari 2012 heeft de belastingdienst de regels bij doneren en investeren in ANBI-stichtingen verruimd. Een beperkt aantal stichtingen is door de belastingdienst aangemerkt met de nieuwe status ANBI Cultuur. De stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen en de stichting Van Gogh Village Nuenen hebben deze ANBI Cultuur-status.

Wat is het belastingvoordeel van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer (de multiplier) het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer (de multiplier) het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Lees meer in bovengenoemd document UW GIFT. Het belastingformulier vind u hier.

Bestuur van De Vrienden per 1 januari 2024
- Voorzitter: Leen Vis
- Secretariaat: Richard de Kind 
- Penningmeester: Gerard Matse
- Algemeen Adjunct: Elke Leenders
- Algemene bestuurslid: Vacant

*Bestuursleden zijn vrijwilligers en onbezoldigd.

De Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen heeft een aantal bijzondere Vrienden: 
- De Vincent van Gogh Stichting Amsterdam
- Dhr. Ton de Brouwer - EreVriend
- Dhr. J. van Gogh - EreVriend †
- Mw. J. van Gogh - EreVriend
- Familie Jan van Gemert 

Wilt u meer weten over beleid en verrichtingen van de Vrienden dan kunt u hier de relevante documenten vinden: