Over ons

Organisatie
Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur

Missie
De Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur heeft tot doel Etten-Leur op de kaart te zetten als Van Gogh gemeente en een breed (inter)nationaal publiek kennis te laten nemen van het feit dat Etten in 1881 een omslag betekende in het leven van Vincent van Gogh: hier begon hij zijn artistieke loopbaan, hier liet hij zich voor de allereerste keer registreren als kunstschilder en hier had hij zijn allereerste atelier. In de voormalige Nederlands hervormde kerk - thans Van Gogh Kerk - wordt dit verhaal in een vaste presentwtie op kleurrijke wijze uit de doeken gedaan. Bezoekers worden meegenomen in het verhaal over het gezin Van Gogh (1875-1882) en Vincents turbulente verblijf in Etten (april-december 1881).

Visie
Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur wil (inter)nationale herkenning en erkenning van het belang van de Ettense periode van Vincent van Gogh. Door letterlijk in zijn voetsporen te treden ervaren steeds meer bezoekers dat zij dichter bij Vincent kunnen komen, als mens en als beginnend kunstenaar. Zo draagt de stichting bij aan een verbetering van de vrijetijdseconomie in Brabant en in de regio West-Brabant en Etten-Leur in het bijzonder.  

Strategie / ambitie
Dit zijn onze speerpunten:

  • Exploiteren van de Van Gogh Kerk en het informatiepunt in de voormalige 'kosterswoning'.
  • Uitbreiding van de Van Gogh Kerk realiseren in de zin van een experience en een nieuwe tentoonstellingsruimte
  • Samenwerken op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied.
  • Ondersteuning bieden aan evenementen en activiteiten die bijdragen aan onze missie en visie.
  • Collectiebeleid benoemen.
  • Educatie verzorgen.
  • Maatschappelijke rol invullen naar groepen in de samenleving.
  • Organisatie met vrijwilligers en een directeur.

De stichting Vincent van Gogh Etten-Leur is een organisatie waarin ongeveer 30 vrijwilligers actief zijn. Allemaal mensen, die met veel plezier hun werk doen, hun kennis graag delen, van betekenis willen zijn en natuurlijk de bekende Brabantse gastvrijheid tonen. Hun respect voor Vincent van Gogh staat hoog in het vaandel.

Bestuur* 
Lex Besselink (voorzitter)
Vacature (secretaris)
Jan van 't Leengoed (penningmeester)
Rijn Broere (lid)
Bert Schluter (lid)
Pierre van Damme (adviseur)
*Bestuursleden zijn vrijwilligers en onbezoldigd. 

Directeur
Ankie de Hoon

Bezoekadres: Markt 4, 4875 CE Etten-Leur
Postadres: Postbus 122, 4870 AC Etten-Leur
Factuuradres: Postbus 122, 4870 AC Etten-Leur
Telefoon: +31 765019788 
E-mail: info@vincentvangoghinetten.nl
Website: www.vangoghkerk.nl
Kamer van Koophandel: 20108295    
BTW nr: NL811613550B01     
Rabobank nr: NL33 RABO 0174 891 237
T.n.v. Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur

Jaarverslag 2022

Nieuws uit Etten-Leur

Van Gogh in Etten-Leur is volop in ontwikkeling. Zo zijn we op dit moment bijvoorbeeld in voorbereiding op een nauwe samenwerking met Museum De Kunst van het Leven (Paulushofje, Markt) en wordt hard gesleuteld aan een overeenkomst met de gemeente Etten-leur tot aankoop van de Van Gogh Kerk.
Op onze Nieuwspagina zal daarover binnenkort meer te vinden zijn.

Nieuwspagina