Van Gogh Quality Label

Van Gogh Quality Label

Het Van Gogh Quality Label markeert van Goghproducten en -diensten die een bijdrage leveren aan de instandhouding van het erfgoed in Brabant. Dit label waarborgt de kwaliteit van een ’Vincent van Gogh’-product. Het verzekert dat de maker zich meer dan gemiddeld bekommert om de kwaliteit van het product zelf en streeft naar een minimale negatieve impact op milieu en natuur tijdens het maken.

Het label is bedacht en ontwikkeld in Brabant – met aandacht voor vakmanschap en ambacht. Het gebruikt het werk van Vincent van Gogh op een bedachtzame manier om het verhaal van Van Gogh te vertellen. En met een deel van de opbrengsten draagt de maker bij aan het behouden en delen van de culturele erfenis van Vincent van Gogh in Brabant, nu, straks en in de verre toekomst.

Meer over het Quality Label
Van Gogh schoenen