Geweest: 'Vincent was Here' van kunstfotografe Karin Borghouts

Fotograaf Karin Borghouts volgde het spoor van Vincent van Gogh door Europa. Ook reconstrueerde zij meer dan dertig van zijn stillevens en fotografeerde deze. ‘Vincent was here’  was een beeldend onderzoek dat de grens verkent tussen fotografie en schilderkunst. 

De tentoonstelling legde de nadruk op de locaties in Nuenen, aangevuld met andere plekken waar Vincent is geweest en verbeeldingen van zijn schilderijen. 

Recent fotografeerde Karin Borghouts ook alle 46 Van Gogh Monumenten voor de nieuwe Atlas Van Gogh in Brabant. Dit boek met uitgebreide beschrijvingen van onze monumenten, met daarbij prachtige foto's van Karin, is in onze museumwinkel te koop. 

'Vincent was Here' was de eerste tentoonstelling in Van Gogh Village Museum in Nuenen, van april 2023 tot en met 29 februari 2024.