Van Gogh Brabant

De Brabantse locaties waar Van Gogh heeft gewoond en gewerkt, hebben hun krachten gebundeld onder de naam Van Gogh Brabant. Drie erfgoedlocaties, 40 Van Gogh Monumenten, Vincents Tekenlokaal en een collectie originele werken in Het Noordbrabants Museum vertellen zijn levensreis. Bezoekers volgen het spoor van zijn kindertijd in Zundert, tot de start van zijn carrière in Etten, van tekenles in Tilburg tot zijn eerste meesterwerk in Nuenen. Van Gogh Brabant wordt deels gefinancierd door Provincie Noord-Brabant en is partner in Van Gogh Nationaal Park.

Jaarverslag Van Gogh Brabant 2022

Van Gogh Sites Foundation

De Van Gogh Sites Foundation zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van het Van Gogherfgoed. De Foundation wil de maatschappelijke en economische betekenis van het erfgoed vergroten met tentoonstellingen, educatieve programma’s in en rondom de Van Gogh Monumenten. Daarbij staan het levensverhaal van de schilder en relevantie ervan voor huidige en toekomstige generaties centraal. De Van Gogh Sites Foundation is de organisatie achter de Van Goghlocaties, Van Gogh Sites NV en Van Gogh Brabant. De Foundation werkt nauw samen met de Europese Van Gogh musea en erfgoedlocaties, verenigd in Van Gogh Europe en met Van Gogh Nationaal Park. De foundation heeft de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.

Meer informatie

Van Gogh Sites NV

De Van Gogh Sites Foundation heeft in 2018 de Van Gogh Sites NV opgericht. Met deze organisatie wordt een concrete stap gezet richting de verduurzaming van enkele Van Goghlocaties in Brabant. In de toekomst wil deze Van Gogh Sites NV zich inzetten om verschillende Van Gogh Monumenten te verwerven, om deze te kunnen beschermen en behouden voor de toekomst.

Meer informatie Van Gogh Sites NV

Van Gogh Europe

Drie landen, zes musea, negen erfgoedlocaties en veertien steden werken binnen Van Gogh Europe samen aan het behouden, ontwikkelen en delen van het erfgoed van Vincent van Gogh. Van Gogh Brabant maakt onderdeel uit van die samenwerking. Op de website Route Van Gogh Europe vinden bezoekers informatie over de diverse locaties in Europa waar Vincent van Gogh heeft gewoond en waar zijn kunst is te zien.

Route Van Gogh Europe

Bestuur en Organisatie

Van Gogh Sites Foundation

Van Gogh Brabant is de gezamenlijke naam van de Van Gogh Sites Foundation, de Van Gogh Sites NV en de samenwerkende lokale Van Gogh organisaties in Brabant. Kijk op Van Gogh Sites voor de nevenfuncties.

Raad van Toezicht Van Gogh Sites Foundation

Dhr. Edzo Doeve (voorzitter) - Dhr. Simon van den Boomen - Mevr. Annemarie Moons

Bestuur/directie Van Gogh Sites Foundation

Dhr Frank van den Eijnden - Mevr. Simone van der Heiden

Raad van Advies

Dhr. Jan Kees Lemkes (voorzitter) - Dhr. Johan Brosens - Mevr. Birgitte Birnie - Dhr. Jeroen Veldkamp - Dhr. Lex besselink - Dhr. Bert Schluter

Raad van Commissarissen Van Gogh Sites NV

Dhr. Bert van der Els (voorzitter) - Dhr. Maurice Horsten - Dhr. Edzo Doeve

Directeur

Mevr. Simone van der Heiden

Stichting Administratiekantoor Van Gogh Sites NV

Jan van Hout (bestuurder)