Organisatie Nuenen

Organisatie Stichting van Gogh Village Nuenen

Missie

Stichting Van Gogh Village Nuenen laat alle (inter)nationale bezoekers ervaren dat de Nuenense periode van Van Gogh cruciaal, en daarmee de meest interessante periode is voor zijn ontwikkeling als mens èn als kunstschilder. De erfgoedlocaties en ons museum zorgen voor het unieke gevoel dat bezoekers nergens ter wereld dichter bij Van Gogh kunnen komen dan in Nuenen. 

Visie

Van Gogh Village Nuenen wil (inter)nationale herkenning en erkenning van de importantie van de Nuenense periode van Van Gogh. Door letterlijk in zijn voetsporen te treden ervaren steeds meer bezoekers dat zij niet dichter bij Van Gogh kunnen komen, draagt de stichting bij aan een verbetering van de vrijetijdseconomie in Brabant en inspireert de raakbaarheid van Van Gogh de creativiteit van de maak- en kennisindustrie in de Brainportregio van Zuidoost Brabant.

Strategie

Voor de komende jaren zijn onze speerpunten:

 • Exploiteren van het museum en het openluchtmuseum (erfgoedlocaties).
 • Uitbreiding museum realiseren 
 • Samenwerken op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied.
 • Organisatie evenementen en activiteiten.
 • Collectiebeleid benoemen.
 • Educatie verzorgen.
 • Maatschappelijke rol invullen naar groepen in de samenleving.

Organisatie met vrijwilligers

De stichting Van Gogh Village Nuenen is een grote organisatie waarin ongeveer 200 vrijwilligers actief zijn. Allemaal mensen, die met veel plezier hun werk doen, hun kennis graag delen, van betekenis willen zijn en natuurlijk de bekende Brabantse gastvrijheid tonen. Hun respect voor Vincent van Gogh staat hoog in het vaandel.

Bestuur* 
 • Jan Kees Lemkes (voorzitter)
 • Jan van Hout (penningmeester)
 • Arno Aarts (bestuurslid)
 • Jeroen Veldkamp (bestuurslid)

*Bestuursleden zijn vrijwilligers en onbezoldigd. Nevenfuncties.

Bestuursleden zijn toegetreden op basis van hun competenties en kwaliteiten en vormen daarmee een juiste mix binnen het bestuur.
Enkele bestuursleden hebben inmiddels de maximale zittingstermijn bereikt. In verband met de ontwikkeling en realisatie van de uitbreiding van het Van Gogh Village Museum is de huidige periode van wezenlijk belang voor het functioneren van de stichting op langere termijn. Er is gekozen voor continuïteit in de lopende bestuursperiode (beleidsplan 2019 - 2022). In het rooster van aftreden (maart 2020) is hiermee rekening gehouden.
Bij de komende statutenwijziging wordt de zittingstermijn gemaximeerd conform de richtlijnen van de Governance Code Cultuur.
Inmiddels is het proces gestart om nieuwe bestuursleden te zoeken, en waar mogelijk eerder dan gepland in het bestuur op te nemen. Oud-bestuursleden kunnen als adviseur worden benoemd om hun kennis en kunde te behouden. 

Kamer van Koophandel: 17140776

De Belastingdienst merkt de Stichting Van Gogh Village Nuenen aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Registratie onder RSIN/fiscaal nummer: 810375680.


Jaarverslag VGVN 2023

Jaarrekening 2022

Beleidsplan 2019-2022

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

 

Directie

Simone van der Heiden

Dagelijkse leiding 
 • Urban van Gils 
 • Peter van Merode
Marketing Team
 • Vera Hussaarts
 • Jan Kees Lemkes
 • Anke Prinssen 
 • Dorine Saes
 • Frank van Welie (fotografie)
Financiën
 • Peter van Merode
 • Carolijn Segers 
Exposities
 • Ad van Rooij
 • Peter van Overbruggen
 • Hans Keijzer 
Stuurgroep Gidsen
 • Yvonne Geerling
 • Hans Keijzer 
 • Peter van Overbruggen
 • Jos Verbunt
Techniek en Huisvesting
 • Peter Bastiaansen 
 • Karel Lammers
 • Ad van Rooij
Organisatie Vrijwilligers
 • Margriet Bastiaansen
 • Hanny van den Dungen
 • Henriëtte Matse
 • Annemieke Netten
 • Sephy Story
 • Pieta Ulijn
VVV - Entree Museum - Winkel
 • Gofie van der Linden
 • Gerda Vis
Horeca
 • Len Fraser
 • Margriet Bastiaansen 
Arrangementen
 • Sabine Hendrikse
 • Francien Naus 
 • Mieke Peters
 • Marianne van de Donk
 • Zeno Houwers 
Arrangementen scholen
 • Zeno Houwers
 • Hans Mets


Interesse om ook vrijwilliger te worden?
Laat het ons weten via info@vgvn.nl of een DM (instagram/facebook)