Organisatie Nuenen

Organisatie Stichting van Gogh Village Nuenen

Missie

Stichting Van Gogh Village Nuenen laat alle (inter)nationale bezoekers ervaren dat de Nuenense periode van Van Gogh cruciaal, en daarmee de meest interessante periode is voor zijn ontwikkeling als mens èn als kunstschilder. De erfgoedlocaties en museum Vincentre zorgen voor het unieke gevoel dat bezoekers nergens ter wereld dichter bij Van Gogh kunnen komen dan in Nuenen. 

Visie

Van Gogh Village Nuenen wil (inter)nationale herkenning en erkenning van de importantie van de Nuenense periode van Van Gogh. Door letterlijk in zijn voetsporen te treden ervaren steeds meer bezoekers dat zij niet dichter bij Van Gogh kunnen komen, draagt de stichting bij aan een verbetering van de vrijetijdseconomie in Brabant en inspireert de raakbaarheid van Van Gogh de creativiteit van de maak- en kennisindustrie in de Brainportregio van ZO-Brabant.

Strategie

Voor de komende jaren zijn onze speerpunten:

 • Exploiteren van Vincentre en het openluchtmuseum (erfgoedlocaties).
 • Uitbreiding Vincentre realiseren 
 • Samenwerken op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied.
 • Organisatie evenementen en activiteiten.
 • Collectiebeleid benoemen.
 • Educatie verzorgen.
 • Maatschappelijke rol invullen naar groepen in de samenleving.

Organisatie met vrijwilligers

De stichting Van Gogh Village Nuenen is een grote organisatie waarin ongeveer 160 vrijwilligers actief zijn. Allemaal mensen, die met veel plezier hun werk doen, hun kennis graag delen, van betekenis willen zijn en natuurlijk de bekende Brabantse gastvrijheid tonen. Hun respect voor Vincent van Gogh staat hoog in het vaandel.

De Nuenense krant heeft in november 2019 een Special gemaakt over de vrijwilligers van Vincentre(zie bijlage).  

Bestuur* 
 • Jan Kees Lemkes (voorzitter)
 • Jan van Hout (penningmeester)
 • Arno Aarts (bestuurslid)
 • Jeroen Veldkamp (bestuurslid)

*Bestuursleden zijn vrijwilligers en onbezoldigd. Nevenfuncties.

Bestuursleden zijn toegetreden op basis van hun competenties en kwaliteiten en vormen daarmee een juiste mix binnen het bestuur.
Enkele bestuursleden hebben inmiddels de maximale zittingstermijn bereikt. In verband met de ontwikkeling en realisatie van de uitbreiding van Vincentre is de huidige periode van wezenlijk belang voor het functioneren van de stichting op langere termijn. Er is gekozen voor continuïteit in de lopende bestuursperiode (beleidsplan 2019 - 2022). In het rooster van aftreden (maart 2020) is hiermee rekening gehouden.
Bij de komende statutenwijziging wordt de zittingstermijn gemaximeerd conform de richtlijnen van de Governance Code Cultuur.
Inmiddels is het proces gestart om nieuwe bestuursleden te zoeken, en waar mogelijk eerder dan gepland in het bestuur op te nemen. Oud-bestuursleden kunnen als adviseur worden benoemd om hun kennis en kunde te behouden. 

Kamer van Koophandel: 17140776

De Belastingdienst merkt de Stichting Van Gogh Village Nuenen aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Registratie onder RSIN/fiscaal nummer: 810375680.


Jaarverslag VGVN 2020

Jaarrekening 2020

Beleidsplan 2019-2022

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

 

Directie

Simone van der Heiden

Dagelijkse leiding 
 • Urban van Gils 
 • Wim Monté 
 • Ad van Rooij
Marketing Team
 • Vera Hussaarts
 • Jan Kees Lemkes
 • Anke Prinssen 
 • Dorine Saes
 • Frank van Welie (fotografie)
Financiën
 • Paul Silvis
 • Remke van Eimeren
Exposities
 • Ad van Rooij
Stuurgroep Gidsen
 • Hans Keijzer
 • Gerard Netten
 • Peter van Overbruggen
Techniek en Huisvesting
 • Peter Bastiaansen 
 • Karel Lammers
 • Ad van Rooij
Organisatie Vrijwilligers
 • Judith Schenderling 
 • Johan Nieuwdorp
 • Annemieke Netten 
 • Evita van Nieuwburg 
 • Wim Renders 
VVV - Entree Museum - Winkel
 • Gofie van der Linden
 • Gerda Vis
Horeca
 • Len Fraser
 • Margriet Bastiaansen 
Arrangementen
 • Jasper van der Toorn  
 • Francien Naus 
 • Mieke Peters
 • Marianne van de Donk
 • Zeno Houwers 
Arrangementen scholen
 • Zeno Houwers
 • Hans Mets