Lezingen

PRESENTATIES (LEZINGEN) VANUIT VAN GOGH VILLAGE NUENEN

Door het jaar heen organiseert van Gogh Village Nuenen lezingen als interessante aanvulling op een bezoek aan Van Gogh Village Museum of bij voorbeeld als vervanging van een gidswandeling langs de Van Goghlocaties in Nuenen in de winter. We verzorgen de presentaties bij voorkeur op de door u aangegeven locatie in uw gemeente, voor uw gezelschap of vereniging. 

1Met Vincent door Nuenen
U maakt in woord en beeld kennis met de Nuenense Vincent, die twee jaar woonde en werkte in deze inspirerende omgeving. In deze presentatie 'lopen' we als het ware in zijn voetspoor langs de nog zichtbare plekken die hij op het doek heeft vereeuwigd. Je hoort de boeiende verhalen over zijn verblijf van bijna twee jaar in Nuenen.
De duur van deze presentatie varieert tussen de 30 en 45 minuten.

2De aardappeleters
Met De aardappeleters heeft Vincent zijn eerste meesterwerk gemaakt. Het is één van zijn meest bekende werken geworden. Hoe is het werk ontstaan, door wie is Vincent geïnspireerd, hoe werd het destijds en later gewaardeerd? Kortom, een boeiende geschiedenis in woord en beeld over een doek, waarvan drie versies bestaan!
De duur van deze presentatie is ongeveer 60 minuten.

3. Van Gogh in Brabant
Vincent van Gogh heeft ruim de helft van zijn leven in Brabant gewoond en gewerkt. Hij voelde zich dan ook een echte Brabander. Geboren in Zundert, groeide hij in deze regio op, volgde er zijn opleiding en worstelde met zijn ambities en kunstenaarschap. Van Zundert naar Zevenbergen, Tilburg; van Helvoirt naar Etten en Nuenen, hij volgde de standplaatsen van zijn vader als predikant. Van jongste bediende in de kunsthandel tot schoolmeester, van boekverkoper tot prediker, van Gogh was het allemaal totdat hij op zijn 27e besloot om kunstenaar te worden. Vanuit Drenthe kwam hij in Nuenen, waar hij van 1883 tot 1885 woonde, werkte en een kwart van zijn totale werk maakte. Hier trok hij naar buiten, schilderde landschappen, huizen en molens, en legde het hardvochtige leven van de boeren en de wevers vast. Ook in zijn Franse periode zou hij nog vaak met weemoed en liefde aan Brabant terugdenken. De lezing volgt zijn boeiende Brabantse periode, met tussendoor allerlei onrustige tochten naar Engeland, Frankrijk, Amsterdam, België en Drenthe.
Duur lezing: 1 ½ uur 

4. Vincent van Gogh en de Nuenense wevers
Vincent van Gogh heeft vooral tijdens de eerste negen maanden van zijn verblijf in Nuenen vaak thuiswevers bezocht. Het was zijn eerste grote thema. In de oude wevershuisjes tekende en schilderde hij tenminste 28 werken over dit onderwerp. Vincent was niet alleen begaan met deze arme mensen, maar was ook zeer geboeid door de geheimzinnige kleuren in deze donkere hutten. In deze lezing krijgt u een beeld van de werken die Vincent van Nuenense wevers maakte en van de leefomstandigheden van deze mensen. De lezing is een goede introductie op een bezoek aan het Van Gogh Village Museum.
De duur van deze presentatie is tussen plmn. 45 minuten.

5.      Vincent op zoek naar vriendschap: Van Gogh en zijn schildervrienden in Den Haag en Nuenen
Vincent van Gogh maakte al vroeg kennis met kunst en kunstenaars. Zo leerde hij als 16-jarige hulp in de kunsthandel in Den Haag de schilderkunst van de Haagse School kennen. Later werden Vincents Haagse vrienden zijn collega-schilders en soms leermeesters voor hem: Théophile de Bock, Bernard Blommers, George Hendrik Breitner, Anton Mauve, Herman Johannes van der Weele, Johan Hendrik Weissenbruch. De bekende kunstenaar Anton Mauve, zijn aangetrouwde neef, is vooral belangrijk geweest voor Vincents leven en zijn werk als kunstenaar. Vincent zag zijn Haagse vrienden dagelijks; in hun atelier of dat van Vincent, buiten in de duinen, ’s avonds in de cafés. 
In zijn Nuenense periode leerde hij in Eindhoven nieuwe schildervrienden kennen. Met deze verdienstelijke Brabantse amateurkunstenaars trok hij erop uit en schilderde samen met hen in Nuenen, Eindhoven en omgeving. Vincent gaf hen aanwijzingen in compositie en toon- en kleurgebruik. Met name Anton Kerssemakers was een gewaardeerde vriend van Van Gogh. De kunstvriend Anthon van Rappard, die hij in Brussel had ontmoet, kwam in 1884 twee keer naar Nuenen om samen met Vincent te schilderen. Van Gogh Village Museum Nuenen bezit een grote collectie werken van deze Eindhovense vrienden. 
De lezing geeft een verrassend en kleurrijk beeld van de kunstenaar Van Gogh. 
Duur: 1 ½ uur  

6. Van pastorie tot Van Goghhuis *)
Deze presentatie geeft de boeiende en bewogen geschiedenis weer van de Nuenense pastorie, die door Vincents verblijf in Nuenen wereldwijd bekend werd als Van Goghhuis. Illustere voorgangers en opvolgers van Vincents vader, dominee Theodorus van Gogh, bewoonden deze predikantenwoning. Bijvoorbeeld dominee Begemann, de vader van Margot, die later Vincents geliefde werd. En nadat Van Gogh’s ster in Nederland en daarbuiten was gaan rijzen, oefende het prachtige huis met de schilderachtige tuin grote aantrekkingskracht uit op andere kunstenaars. Sommigen verbleven en werkten er langere tijd. Over veel van deze tijdelijke bewoners valt een kleurrijk verhaal te vertellen, dat ver boven het plaatselijke belang uitstijgt. 
*) lezing door Peter van Overbruggen: auteur van het boek ‘van Domineeshuis tot Van Goghhuis, 250 jaar pastorie Nuenen en haar bewoners.’
Duur van de lezing: 1 ½ uur

7. De spiritualiteit van Vincent van Gogh: Van evangelist tot kunstenaar
Vincent van Gogh kennen we als kunstschilder, maar niet iedereen weet dat hij ook een tijd evangelist is geweest. Pas rond 1880 besloot Vincent van Gogh om kunstenaar te worden. Daarvóór had hij het voornemen gehad om als predikant in het voetspoor van zijn grootvader en vader te treden. Opgegroeid in een godsdienstig milieu intrigeerde de religie hem mateloos. Een theologiestudie in Amsterdam brak hij echter na korte tijd teleurgesteld af. Vervolgens was hij van 1878 tot 1880 werkzaam als prediker bij de mijnwerkers in de Borinage. Zijn Waalse leidinggevenden keurden echter zijn praktische vertaling van het christendom als sociaal werker af en stuurden hem weg. Zijn keuze om daarna kunstenaar te worden is een variatie op zijn eerdere roeping als predikant. Zeker als je ziet hoe gedreven hij in beide situaties is. De lezing volgt Vincent van Gogh in zijn spirituele spoor, dat als een rode draad door zijn leven loopt.
Duur van de lezing: 1 ½  uur

8. De watermolens en de oude toren in Van Goghs Nuenense periode
In en rondom de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten loop je letterlijk in de voetsporen van Vincent van Gogh en zie je het landschap, de plekken en gebouwen die hij heeft gezien en vastgelegd in briefschetsen, op tekeningen, in schilderijen en aquarellen. In deze lezing wordt de aandacht gericht op een tweetal onderwerpen in het fraaie stroomgebied van de Dommel in en rondom Nuenen. Het zijn drie watermolens en de oude toren van Nuenen: gebouwen die door Van Gogh zijn vereeuwigd en daardoor een iconische betekenis hebben gekregen. Het betreft allereerst de watermolens van Opwetten in Nuenen, de Collse en de Genneper watermolen in Eindhoven, en vervolgens de oude toren van de voormalige laatmiddeleeuwse H. Clemenskerk, door Vincent 33 keer afgebeeld. In de lezing wordt de achtergrond van Vincents werken in het Dommelgebied besproken: hoe zijn ze tot stand gekomen en wat was de drijfveer van de kunstenaar? 
Duur van de lezing: 30 minuten

Informatie, reserveringen en boekingen:
Mail: arrangementen@vgvn.nl