Stichting Kunstfonds Vincent van Gogh Nuenen

Doelstellingen van de stichting zijn:

  1. het in eigendom verwerven van een kunstcollectie, het (laten) beheren, in stand houden en openbaar maken van deze kunstcollectie; de collectie van kunstwerken zal worden omschreven in een inventarislijst, die tenminste eenmaal jaarlijks wordt geactualiseerd,
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het Stichtingsbestuur*
- Peter van Overbruggen (voorzitter)
- Henk van Rens (secretaris)
- Arno Aarts (bestuurslid)
* Bestuursleden zijn vrijwilligers en onbezoldigd.

Kamer van Koophandel: 57353018

ANBI
De Belastingdienst merkt de Stichting Kunstfonds Vincent van Gogh Nuenen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Registratie onder RSIN/fiscaal nummer ANBI 852544066.  

Beleidsplan en jaarverslag kunt u hier bekijken: 

Beleidsplan 2019 - 2021
Jaarverslag 2023