Zien en doen

Een bezoek aan Nuenen start met een bezoek aan het Van Gogh Village Museum. 

Daarna ga je heerlijk wandelen of fietsen.
Langs de diverse erfgoedlocaties of het mooie Brabantse landschap in.

Verder verlang ik er naar gij dezen hoek van Brabant – m.i. veel mooier dan den kant van Breda – nog eens zult leeren kennen. Het is dezer dagen hier verrukkelijk.

Brief 439 Nuenen, 18 maart 1884