Onderzoek naar passanten centrum Nuenen

In mei 2023 is het vernieuwde Van Gogh Village Museum in Nuenen geopend. Het museum zag al jaren een stijgende lijn in het aantal bezoekers en kan deze dankzij de uitbreiding nu beter faciliteren. Belangstellenden combineren een bezoek aan het museum vaak met een wandeling door het centrum van Nuenen langs Van Gogh Monumenten. Ook stappen bezoekers aan het dorpscentrum geregeld spontaan binnen bij het museum. Aanleiding voor de Gemeente Nuenen om een onderzoek te starten naar passanten in het centrum. Dankzij een bijdrage van NBTC Holland Marketing en de inzet van Van Gogh Brabant is de monitoring onlangs van start gaan. De eerste resultaten worden binnenkort verwacht.  

Regie

De Gemeente Nuenen hecht waarde aan cultureel erfgoed en de Van Gogh Monumenten maken daar een belangrijk deel van uit. Samen met Van Gogh Village Nuenen, Stichting Centrummanagement Nuenen en Van Gogh Brabant stimuleert de gemeente het bezoek aan het Van Gogherfgoed. Daarbij staat het behouden van de gewenste balans tussen toenemende bezoekersaantallen en de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het centrum centraal. Dankzij de data uit monitoring kunnen de samenwerkende partners de regie houden over bezoek in het centrum en sturen waar wenselijk. Van Goghliefhebbers beschouwen Nuenen namelijk als openluchtmuseum voor Van Gogherfgoed en combineren hun bezoek vaak aan het museum met een wandeling door het dorp.

Impulsbudget

Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen heeft een impulsbudget beschikbaar gesteld om het bezoek aan het dorpscentrum van Nuenen te meten. Daarmee kan onderzocht worden wat het effect is van een museale voorziening op het bezoek aan een dorpskern. Voor Van Gogh Brabant biedt dergelijk onderzoek waardevolle informatie voor investeringen in de erfgoedlocaties in Etten-Leur en Zundert.

Sensoren

Nog niet eerder is gemeten wat de exacte aantallen passanten zijn in het centrum van het dorp en de omgeving van het museum. Met de monitoring krijgt men een beeld van het aantal passanten, de locaties en de tijdstippen in het centrum. Daarvoor zijn telsensoren gemonteerd die gedurende een jaar de aantallen passanten registreren. Via een dashboard worden die gegevens geraadpleegd door een bezoekersmanagementteam waarin alle betrokken partijen zijn afgevaardigd. Bovendien wordt onderzocht of en hoe de informatie te koppelen is aan andere databronnen, zoals het kassasysteem van het museum en regionale verkeersmetingen. Meer informatie over de tellocaties: https://www.nuenen.nl/pilot-bezoekersmonitoring.