Twee nieuwe Van Gogh Monumenten in Nuenen

Werkplaats van timmerman De Vries

Vincent gebruikt in zijn werken een perspectiefraam, dat het makkelijker maakt om de compositie in de juiste verhoudingen op het doek te zetten. Voor een serie kopstudies laat hij vermoedelijk een nieuw perspectiefraam maken bij de plaatselijke timmerman Theo de Vries. In het bewaard gebleven kasboek staat bij de familie Van Gogh op 8 maart 1884 genoteerd: ‘Lijst met raam gemaakt 1.00’ en ‘2 planken gemaakt teeken 1.30’ waarbij ’Zoon’ wordt vermeld.
Voor de familie Van Gogh verricht De Vries diverse werkzaamheden: hij repareert stoelen en ledikanten en hij maakt krukken voor moeder na haar beenbreuk. Achter de werkplaats van Theo de Vries zat waarschijnlijk een herberg. Het is niet uitgesloten dat Vincent bierpullen of ander steengoed heeft geleend voor zijn stillevens.
De werkplaats is te vinden aan de Berg, schuin tegenover ons museum.

Hier woonde de timmerman. In de oude kasboeken kunnen we teruglezen dat hij voor de familie Van Gogh allerlei huishoudelijke artikelen maakte. Ledikanten, kasten, krukken voor moeder. En ook perspectieframen en kisten voor 'zoon'.

In Nuenen staan in de 2e helft van de 19e eeuw 5 textielfabrieken, waaronder de linnenfabriek van Louis Begemann. Louis is een oudere broer van Vincents geliefde Margot Begemann. 

Louis’ vader dominee Willem Lodewijk Begemann richt rond 1845 een linnenfabriek op om werkgelegenheid voor protestanten te creëren. Dertig jaar later neemt Louis de zaak over en laat een woonhuis en fabriek aan de Berg bouwen.

Het verhaal dat na Vincents vertrek uit Nuenen zijn achtergebleven spullen en studies op de zolder van deze fabriek worden opgeslagen, zou niet op feiten berusten.

Volg ons:          instagram              facebook              linkedin