Onze voorzitter krijgt een koninklijke onderscheiding!

Het programma rond Hare Majesteit Koningin Máxima was afgerond. Overal klonk gezellig geroezemoes van de borrel.

Ineens had de Burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Maarten Houben, de ambtsketting weer om. Kinderen en kleinkinderen van Jan Kees Lemkes, onze voorzitter van Van Gogh Village Nuenen, liepen samen met mevrouw Lemkes naar voren. En toen Jan Kees en Simone (onze directeur) naar voren geroepen werden, vielen heel veel kwartjes. 

Even later sprak Burgemeester Houben de bekende woorden uit: Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Jan Kees Lemkes is al jaren voorzitter van de Stichting Van Gogh Village Nuenen en vele Van Gogh gerelateerde activiteiten. Hij is ook voorzitter van Voedselbank Nuenen, en nauw betrokken bij fondsenwerving voor goede doelen van Lionsclub Nuenen. 

Met een draaiboek op de minuut was dit onderdeel van het programma goed geheim gebleven!