Van Gogh Etten-Leur verwerft werk van Elsbeth Veerman

Van Gogh Etten-Leur verwerft werk van Elsbeth Veerman

Na de schenking van drie schilderijen van Henri De Cocker heeft de Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur haar collectie verder uitgebreid. Deze keer gaat het om zes pochoirs van de Achtmaalse kunstenares Elsbeth Veerman.

De pochoirtechniek is een typisch Franse kunstvorm die in de eerste helft van de vorige eeuw met name in Parijs zijn hoogtepunt beleefde. 
In de oorsprong een methode om reproducties van originele kunstwerken te maken die zo dicht mogelijk het origineel benaderen, vooral de kleur. Deze buitengewoon arbeidsintensieve grafische 
techniek stelde hoge ambachtelijke eisen aan de uitvoerders.     

Het te reproduceren werk wordt opgedeeld in slablonen ‘patrons’ gesneden uit zeer dunne metaalfolie en deze vormen worden dan in volgorde en plaats op papier gelegd en handmatig gekleurd met diverse verfsoorten en kwasten, borstels, tampons en sponsjes.

Het was de meest natuurgetrouwe manier om kunstwerken voor een breder publiek te reproduceren. Veel kunstenaars waaronder Picasso, Matisse, Kees van Dongen, Chagall en Miró werkten dan ook intensief samen met de pochoir-ateliers. In de hedendaagse kunst zien we deze sjabloontechniek vooral terugkeren in de ‘streetart’ , o.a. bij de Britse graffitikunstenaar Bansky.

 

 

Elsbeth Veerman geïnspireerd door Van Gogh

De basis voor het beeldend werk van Elsbeth Veerman vindt zij in het dagelijkse leven en in de directe omgeving. Dat is het buitengebied van Wernhout met zijn uitgestrekte velden, de kleuren, de grootse wolkenluchten en de wisselingen van het licht. Dit gebied was ook het thuisland van Vincent van Gogh: het Brabantse land dat hem altijd heeft geïnspireerd. Deze streek heeft de basis opgeleverd voor nieuwe grote werken. 

Ook is zij getroffen door de verbondenheid tussen Vincent en Theo. Dat heeft geresulteerd in een serie werken die ze heeft gemaakt in Auvers-sur-Oise. En een aantal studies die hebben geleid tot haar ‘pochoirs’, een grafische techniek die kleine werken heeft opgeleverd.

Opgegroeid in de omgeving van Nuenen herinnert ze zich nog goed de boerderijen met grote rieten daken en lage muren, de gele velden met graan, de rijen populieren, de knotwilgen, het felle zomerlicht. Dat alles is het referentiekader gebleken voor haar latere werk.

Elsbeth Veerman heeft lange tijd in België gewoond en gewerkt alvorens neer te strijken in het buitengebied van Wernhout. Ze schildert 
zowel abstract als figuratief, en werkt vooral met acryl. Naast haar kunstenaarschap geeft ze cursussen tekenen en schilderen. Recent is zij verhuisd naar Achtmaal.

De  pochoirs zijn te zien in de Van Gogh Kerk te Etten-Leur. Reserveer hier eenvoudig je ticket online.