Ontwikkeling Van Gogh Kerk stap verder

Een nieuwe stap vooruit om in de voormalig Nederlands Hervormde kerk, annex Raadzaal / Van Gogh Kerk, in Etten-Leur een Van Gogh experience te realiseren.

Het college van b&w van de Gemeente Etten-Leur heeft aan de gemeenteraad hiertoe na een lange periode van voorbereiding een voorstel tot verkoop van de kerk aan de Van Gogh Sites NV aangeboden. Behalve de kerk aan het Raadhuisplein gaat het ook om het pand Markt 4, de voormalige 'kosterswoning', thans Toeristisch Informatiepunt / Etten-Leur City Shop. Beiden zijn zowel Rijksmonumenten als Van Gogh Monumenten.

De beoogde verkoop sluit enerzijds aan op de behoefte van de gemeente om vastgoed af te stoten en anderzijds aan de wens van de Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur om het centrum van de gemeente een bezoekwaardige, culturele en economische impuls te geven door in de kerk een multimediale belevenis te realiseren rondom het thema 'Vincents passie'.

Het voorstel wordt op maandag 19 april nader toegelicht aan de gemeenteraad. Op 10 mei debatteert de raad erover en op dinsdag 25 mei wordt er een besluit verwacht.

Dagblad BNDeStem heeft naar aanlediing van het voorstel twee artikelen gepubliceerd:
- Etten-Leur wil Van Gogh Kerk verkopen
- Ook na verkoop blijft Van Gogh Kerk gemeente geld kosten