Geweest: "Vincent was Here"

Fotograaf Karin Borghouts volgde het spoor van Vincent van Gogh door Europa. Ook reconstrueerde zij meer dan dertig van zijn stillevens en fotografeerde deze. ‘Vincent was here’  is een beeldend onderzoek dat de grens verkent tussen fotografie en schilderkunst. 

De tentoonstelling legt de nadruk op de locaties in Nuenen, aangevuld met andere plekken waar Vincent is geweest en verbeeldingen van zijn schilderijen. 

Recent fotografeerde Karin Borghouts ook alle 46 Van Gogh Monumenten voor de nieuwe Atlas Van Gogh in Brabant.