Van Gogh Village Museum, voorheen Gemeentehuis

Hoewel Vincent al enige tijd in Nuenen woont, blijkt hij niet officieel als inwoner te zijn geregistreerd. Volgens de boeken is hij nog woonachtig in Den Haag, waar hij zich kennelijk niet heeft laten uitschrijven. Bij een ambtscontrole op 29 maart 1884 valt op dat Vincent niet meer op de Haagse Schenkweg woont. Het duurt tot 11 oktober 1884 voordat de inschrijving in Nuenen helemaal rond is.

Aanvankelijk denkt Vincent niet lang in het Brabantse dorp te blijven en tot dusver heeft hij zich niet op elke woonplek ingeschreven. Vlak voor zijn vertrek naar Drenthe schreef hij op 10 september 1883: ‘Ik heb me voorzien van een binnenlandsch paspoort, geldig voor 12 maanden. Met hetwelk ik het regt heb te gaan waar ik wil en te blijven in een plaats zoo lang en zoo kort ’t me convenieert.’ Wellicht acht hij een inschrijving in Nuenen niet nodig nu hij het paspoort nog kan benutten. De afstand tot het gemeentehuis vormt in ieder geval geen belemmering: schuin tegenover de pastorie gelegen was het een plek waar hij dagelijks langskomt.

Het pand aan de Berg was in 1874 gebouwd naar een ontwerp van de opzichter Arnoldus van der Korput en deed tot 1953 dienst als gemeentehuis. Sinds 2010 is het Van Gogh Village Museum in dit pand gevestigd: een museum over Vincent van Gogh, de periode die hij in het dorp verbleef, en het ontstaan van zijn eerste meestewerk de Aardappeleters.  

Vincents uitschrijving uit de gemeente Nuenen zou twee jaar later probleemloos verlopen. Op dinsdag 24 november 1885 vertrekt hij naar Antwerpen; de dag ervoor heeft hij zich alvast laten uitschrijven uit het gemeenteregister. Vincent zou zijn geboorteland verlaten met het voornemen terug te komen en daarom is het voldoende dat hij alleen een 'verhuisbillet’ meeneemt naar Antwerpen. Vanuit Parijs schrijft hij op 1 september 1887 aan de burgemeester van Nuenen, Johannes van Hombergh, dat zijn reisplannen intussen zijn veranderd. Hij wil zich in Parijs laten inschrijven en vraagt daarom alsnog om een ‘binnenlandsch paspoort’.

In dit historische pand is nu het Van Gogh Village Museum gevestigd. 

Openingstijden

  • Op maandag gesloten.

Kenmerken