Geen verkoop Van Gogh Kerk

Na twee jaar intensief onderhandelen met de gemeente Etten-Leur was er overeenstemming met het College van Burgemeester en Wethouders over de verkoopvoorwaarden voor de Van Gogh Kerk. Helaas heeft de gemeenteraad het voorstel op 25 mei 2021 afgewezen. De verkoop van de Van Gogh Kerk is nu (voorlopig) van de baan en dat zat hem vooral in geld. Een meerderheid van de gemeenteraad vond dat verkoop te weinig op zou leveren. En dat terwijl verkoop de gemeente juist een besparing en een bescherming van het Rijksmonument / Van Gogh monument oplevert.

‘Bijna onbegrijpelijk als de gemeente het voorstel verwerpt’, zei Simone van der Heiden van Van Gogh Sites Foundation en Van Gogh Sites NV een week eerder nog in Dagblad BN De Stem. Maar helaas besloot de Gemeenteraad met meerderheid van stemmen anders. De Sites Foundation, de Sites NV en Stichting Vincent van Gogh betreuren het negatieve besluit.  Het doorkruist op dit moment de ambities die de partijen hadden om in en rond de kerk een multimediale experience, een publiekstrekker voor Etten-Leur en de regio, te realiseren. 

"Als bestuur van onze stichting zullen we in samenspraak met Van Gogh Brabant de ‘mindset’ opnieuw moeten opmaken en kijken welke mogelijkheden er nog liggen om toch een kleiner deel van de ambitie mogelijk te gaan maken", aldus stichtingsvoorzitter Lex Besselink. "Als organisaties zijn we trots op de wereldberoemde Brabants burger die zijn carrière gestart is in Etten-Leur. Dat biedt zoveel kansen. Natuurlijk zijn we nu zeer teleurgesteld. Men schat cultureel erfgoed niet op waarde en argumenten voor verkoop, zoals de impuls voor het toerisme, zijn door een groot deel van deze raad terzijde gelegd. Gemiste kansen. Maar we zullen ons herpakken om te zien hoe we toch een slag kunnen maken met mooie ontwikkelingen rondomr Van Gogh in Etten-Leur", aldus Besselink.