Uitgifte certificaten

Brabant - Van Gogh Brabant is onlangs gestart met de uitgifte van vastgoedcertificaten voor Van Gogh erfgoed. Bedrijven en particulieren kunnen daarmee een stukje eigendom verwerven van de belangrijkste locaties uit het leven van Vincent van Gogh. Van Gogh Brabant wil met de opbrengst het erfgoed duurzaam exploiteren om het aan toekomstige generaties door te kunnen geven. Het is voor het eerst dat bedrijfsleven, gemeenten en de Provincie Noord-Brabant zo intensief samenwerken om aankoop, bescherming en uitbreiding van Van Gogh erfgoed te realiseren.
Met Van Gogh heeft Brabant een icoon van wereldformaat. Zijn nalatenschap trekt een groeiend aantal bezoekers van over de hele wereld naar Brabant. Zoals Vincent van Gogh financiële steun van zijn broer Theo nodig had om zich als schilder te ontplooien, heeft Van Gogh Brabant nu partners nodig om Vincents erfgoed te beschermen en de locaties uit te breiden. Om daarvoor voldoende kapitaal bijeen te krijgen, geeft Van Gogh Brabant certificaten uit. Daarmee worden in eerste instantie de erfgoedlocaties in Zundert, Etten-Leur en Nuenen verworven en ontwikkeld tot Van Gogh Heritage Centres. Bij de start van de uitgifte zijn al meerdere bedrijven enthousiast ingestapt, zoals Eindhoven Airport, DELA, Simac en Trifaire.

Investering provincie

De provincie Noord-Brabant draagt ruim bij aan de instandhouding van het Van Gogh erfgoed middels een subsidie. De Provincie verstrekt daarnaast een lening zodat Van Gogh Brabant kan starten met de uitvoer van de plannen onder Van Gogh Vastgoed NV. Bert Pauli, gedeputeerde economie, over de investeringsplannen: “Vincent van Gogh is een geboren en getogen Brabander. Het provinciebestuur vindt het behoud van zijn erfgoed en het doorgeven ervan aan volgende generaties erg belangrijk. We kunnen Brabant bovendien met de plannen nog aantrekkelijker maken voor buitenlandse toeristen, bedrijven en werknemers.”

Van Gogh Brabant verwacht dat de bezoekersaantallen met dit plan groeien van circa 108.000 bezoekers in 2018, naar 500.000 vanaf 2025. Daarmee kunnen de toeristische bestedingen in de regio oplopen tot 40 miljoen euro per jaar.

Van Gogh Heritage Foundation

Bert van der Els (voorzitter Van Gogh Brabant) ziet een gezamenlijke opgave in het versterken van het Van Gogh erfgoed. “Het gaat niet alleen om het vergroten van bezoekaantallen en het beter internationaal op de kaart zetten van Nederland en Brabant als bestemming en vestigingsregio. We hebben een nog grotere plicht om onze jeugd te vertellen over het belang van Van Gogh voor de Europese cultuurgeschiedenis en zijn betekenis voor onze identiteit. Daarvoor is een sterke Van Gogh Heritage Foundation opgericht die Van Gogh Brabant en de Van Gogh Vastgoed NV ondersteunt met het realiseren van deze verantwoordelijke taak”. De Brabantse aanpak past bovendien uitstekend in de nationale strategie om bezoekers meer over het land te spreiden.

Voor meer informatie
Factsheet: uitgifte certificaten
Voorbeeld: certificaat
Website: vangoghheritage.com