Programma Salon Van Gogh 2019

In partnership met: 

VNO-NCW Brabant Zeeland is het sterkste ondernemingsnetwerk van Brabant en Zeeland. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie, werken nauw samen met onze leden én andere organisaties en maken nieuwe verbindingen tussen ondernemers mogelijk. We maken ons hard voor een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat in Brabant en Zeeland, voor bedrijven in het algemeen en voor onze leden in het bijzonder. Een duurzame ontwikkeling van de samenleving in economische, sociale en ecologische zin staat daarbij centraal.

Met dank aan: 

Het Noordbrabants Museum presenteert kunst, cultuur en geschiedenis van Noord-Brabant aan iedereen – Brabanders en niet-Brabanders. Het museum is bij uitstek dé plaats waar waardevolle kennis en roerend cultureel erfgoed van Brabant wordt bewaard en tentoongesteld. Het levert een bijdrage aan het culturele leven van Nederland met een diversiteit aan bijzondere tentoonstellingen met een (inter)nationale aantrekkingskracht.