Talententraject voor 10-14 jarigen van start: De Nieuwe Vincent 2024

Op 12 maart aanstaande wordt op vier locaties in Brabant het startschot gegeven voor 'De Nieuwe Vincent'; een talententraject gericht op jonge Brabantse tekenaars tussen 10 en 14 jaar oud. Het initiatief biedt plaats aan 60 deelnemers, verdeeld over de Van Gogh locaties Zundert, Tilburg, Etten-Leur en Nuenen. Het hoofddoel van dit programma is talentontwikkeling: gedurende een intensief traject van een half jaar zullen de deelnemende jongeren betrokken worden bij diverse creatieve activiteiten, culminerend in een expositie en de titel 'De Nieuwe Vincent'. De provincie Noord-Brabant ondersteunt dit traject.

Inspiratie uit het verleden: Van Gogh's connectie met Brabant

'De Nieuwe Vincent' is geïnitieerd door Vincents Tekenlokaal uit Tilburg en gaat alweer zijn elfde jaar in. Gedurende deze periode hebben meer dan 250 Brabantse tekenaars de kans gekregen om hun talent verder te ontwikkelen. Het talententraject haalt zijn inspiratie uit het leven en werk van Vincent van Gogh, die een connectie heeft met alle deelnemende locaties. Zo begon hij zijn tekenlessen op de Tilburgse HBS (nu bekend als het Paleis-Raadhuis) op 13-jarige leeftijd, dezelfde plek waar Vincents Tekenlokaal nu is gevestigd.

Een creatieve omgeving: Tilburg en makerschap

Tilburg, een stad bekend om zijn creativiteit en makerschap, biedt een vruchtbare omgeving voor dit initiatief. Hier is Vincents Tekenlokaal goed geworteld en komt het talententraject 'De Nieuwe Vincent' volledig tot zijn recht.

Een boeiend programma voor jonge tekenaars

Het programma van 'De Nieuwe Vincent' belooft een boeiende mix van analoge en digitale tekenlessen, masterclasses en excursies onder begeleiding van docenten en autonome kunstenaars. Elke locatie geeft een unieke invulling aan het programma binnen de kwaliteitskaders. Zo heeft Vincents Tekenlokaal masterclasses georganiseerd van bekroonde kunstenaars zoals Djenné Fila en Paul van Dongen, en van Marjolein Schalk van het internationale kunstenaarsplatform Wobby.club. Tijdens het traject werken de deelnemers aan een portfolio, waarvan een deel te zien zal zijn tijdens een eindexpositie. Een deskundige jury zal uit alle deelnemers 'De Nieuwe Vincent 2024' selecteren.

Ondersteuning door de provincie: Behoud van erfgoed

De provincie Noord-Brabant heeft de afgelopen vier jaar dit project ondersteund met de meerjarige subsidie 'Hedendaagse cultuur Noord-Brabant'. De subsidie werd toegekend vanwege de grote individuele impact, zoals vermeld in het subsidiebesluit. Daarnaast draagt 'De Nieuwe Vincent' bij aan het behoud en de verspreiding van het erfgoed van Van Gogh, niet alleen door verhalen en presentaties op de vier Van Gogh locaties, maar ook door het bevorderen van talentontwikkeling op het gebied van tekenen en schilderen.

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie en om deel te nemen, kunt u terecht op www.denieuwevincent.nl.