Landschapstriënnale 2020 in National Park

In 2020 organiseren Stichting Landschapstriënnale en Nationaal Landschap Het Groene Woud samen de Landschapstriënnale 2020, met het Van Gogh Nationaal Park i.o. als gastregio. 

Dat is niet voor niets: juist in Midden-Brabant komen grootschalige ruimtelijke opgaven (klimaatadaptatie, water, energie, wonen en natuur) samen in een fijnmazig, kennisintensief en waardevol metropolitaan landschap. Dat daagt uit, wringt én biedt geweldige kansen. Tegelijkertijd betekent dit geen geografische afbakening: tijdens de Landschapstriënnale 2020 staat het Brabantse landschap op de agenda.

Thema 2020: High Green – Innovating the Landscape

Samen met ontwerpers, experts, bewoners, ondernemers, agrariërs en beleidsmakers grijpen we de uitdaging aan om tijdens de Landschapstriënnale 2020 een ‘landschapsmetropool’ te realiseren. Onder de noemer ‘High Green – Innovating the Landscape’ worden tien Living Labs opgezet: vooraf geformuleerde concrete landschappelijke opgaven die internationaal relevant én lokaal beleefbaar zijn, en waar tijdens de Landschapstriënnale de schijnwerper op wordt gericht.

Meer info over het National Park