Molen De Vogelenzang beter beschermd

Op 29 oktober werd in Laarbeek de eerste erfgoedgedragcode voor een Van Gogh Monument in Brabant ondertekend. Gemeente Laarbeek is eigenaar van molen De Vogelenzang en onderschrijft met de code een serie afspraken die de bescherrming en het behoud van de monumentale molen moeten garanderen. De molen is een terugkerend motief in het werk van Vincent van Gogh. De wereldberoemde kunstenaar legde De Vogelenzang meerder malen vast in schetsen die hij maakte rond 1885.

In Noord-Brabant zijn 39 locaties en gebouwen aangemerkt als Van Gogh Monument. Eigenaren, gemeenten, erfgoedorganisaties en provincie Noord-Brabant zetten zich samen met Van Gogh Heritage Foundation in voor het behoud van deze monumenten. Op termijn zal ieder monument met erfgoedgedragscode worden beschermd.