In de Brabantse voetsporen van Van Gogh

Hoe zag Brabant er uit toen Vincent van Gogh dat tussen 1866 en 1885 tekende en schilderde? Ronald Peeters en Emy Thorissen maakten er een fraai kijkboek van: ‘In de Brabantse voetsporen van Vincent van Gogh'. De ondertitel luidt: 'Landschap, boerenleven en thuiswevers gefotografeerd van 1865 - 1920'.

Het boek is vrijdagmiddag aangeboden aan de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk. Hij schrijft in de inleiding:

"Vincent was een kunstenaar, zo schreef ik ooit in het bidbook voor het Van Gogh Nationaal Park. Niet alleen de schilder, het miskende genie van zijn tijd, maar ook een virtuoos schrijver. Ook in zijn brieven legde hij zijn ziel bloot. Zijn worsteling met de kunst, met mensen, het onbegrip. Er is echter een thema dat steeds weer terugkomt: Brabant en de Brabanders. Dat Brabant, het Brabantse land met heiden, beken, bossen en vennen, het is niet verloren gegaan of vermalen door de tijd.
Er is meer dan die herinneringen aan Vincent, tastbaar in het Van Gogh Nationaal Park, dat recent werd opgericht. Er zijn in beeld en op papier getuigenissen bewaard gebleven. Foto’s die laten zien hoe nauwkeurig Vincent naar zijn omgeving, het Brabant van toen, keek.
In dit prachtige en belangrijke boek komen de woorden van Vincent bijeen met die beelden van zijn tijd. Vincent is zo onze gids door zijn Brabant. Ons Brabant, want daar ligt dan gelijk de uitdaging, dat Brabant van Vincent met al zijn ‘lieux mémoires’ te bewaren voor de toekomst en om te gaan met verandering.
In de Brabantse voetsporen van Vincent van Gogh is een doorkijkje naar een voorgoed voorbij verleden dat ondanks alles tastbaar blijft. In de woorden en schilderijen van Vincent, in het Van Gogh Nationaal Park en natuurlijk, in dit boek!"

In de Brabantse voetsporen van Vincent van Gogh. Uitgeverij Gianotten Tilburg, Prijs € 24.95. 

Artikel in Brabants Dagblad