Eerste Van Gogh Nationaal Park wandelroute

De eerste Van Gogh Wandelroute in het Van Gogh Nationaal Park is vandaag geopend bij museum Vincentre in Nuenen. De nieuwe wandelroute (10 km) dompelt wandelaars onder in het landschap zoals Vincent van Gogh dat ooit zag. De route is de eerste in een reeks wandelingen die VisitBrabant Routebureau ontwikkelt in het Van Gogh Nationaal Park, dat in Brabant gestalte krijgt. Later dit jaar volgen Van Gogh wandelroutes rondom Helvoirt, Tilburg, Zundert en Etten-Leur. 

Vincent van Gogh woonde van december 1883 tot november 1885 in Nuenen. Hij maakte er vele lange wandelingen, waarbij hij zich liet inspireren door het landschap en de hardwerkende bevolking. De nieuwe wandelroute verbindt het Van Gogh-erfgoed in de kern van Nuenen direct met het landschap van Van Gogh Nationaal Park. De wandelroute start bij museum Vincentre in Nuenen, waar vanmiddag het officiële routepaneel is onthuld door Anneke Boezeman (directeur regie Van Gogh NP), Heleen Huisjes (directeur VisitBrabant) en Frank van den Eijnden (directeur Van Gogh Brabant en operationeel directeur Van Gogh NP).

Wandelen over onverharde paden

Vanuit het centrum voert de route langs enkele bijzondere Van Gogh Monumenten en over het terrein waar Vincent zijn eerste meesterwerk, ‘De aardappeleters’, schilderde. De bezoeker wandelt vooral over onverharde paden en wordt meegenomen in de natuur zoals Vincent van Gogh haar zag: populierenlandschappen, beekdalen, broekbossen en akkers wisselen elkaar af. Het is een gevarieerd tracé in het door Vincent zo geliefde boerenland en het natuurgebied Nuenens Broek waar Brabants Landschap zich inzet voor natuurbehoud.

Handige wandelkaart

De nieuwe wandelroute volgt grotendeels de wandelknooppunten en is te herkennen aan de schildjes met opschrift ‘Van Gogh Nationaal Park’, aangebracht op de bekende wandelknooppuntpaaltjes. Een papieren wandelkaart is verkrijgbaar bij Vincentre en in de webshop van VisitBrabant via webshop.visitbrabant.com

Onverharde paden

Later dit jaar worden nog vier Van Gogh wandelroutes geopend in Zundert, Helvoirt, Tilburg en Etten-Leur. Het is de start van een grote ambitie van Van Gogh Nationaal Park om in het gehele gebied meer onverharde wandelpaden te realiseren. Dit past in een breder programma voor duurzaam toerisme. Uitgangspunt is daarbij dat het voor bewoners en bezoekers in dit gebied aantrekkelijker moet worden om vanaf de ‘eigen’ voordeur te genieten van het landschap. Zo wordt de bezoekdruk gespreid en worden populaire en kwetsbare natuurgebieden ontzien. Met de Van Gogh wandelroutes breidt VisitBrabant Routebureau zijn collectie hoogkwalitatieve belevingsroutes, opgebouwd rond Brabantse verhalen en thema’s, verder uit.   

De wandelroute gaat over een afwisselend tracé in het door Vincent zo geliefde boerenland en het natuurgebied Nuenens Broek waar Brabants Landschap zich inzet voor de bescherming van het cultuurhistorisch landschap met rijke flora en fauna. De nieuwe route dompelt de bezoeker echt onder in de natuur zoals Van Gogh deze zag: populierenlandschappen, beekdalen, heide en akkers wisselen elkaar af. Uit de brieven van Vincent: “Het gaat mij hier in Brabant nog al wel, ten minste ik vind de natuur hier erg opwekkend. En het Brabant dat men gedroomd heeft, daar komt de werkelijkheid soms al heel digt bij.” De Van Gogh wandelroute is en waardevolle aanvulling op de 435 km Van Gogh Fietsroute dwars door Brabant die de belangrijkste erfgoedlocaties en Van Gogh Monumenten met elkaar verbindt.

Anneke Boezeman:
“Ik citeer graag de woorden van onze voorzitter Paul Rüpp: de partners van Van Gogh NP verzetten bergen om het ambitieuze masterplan te realiseren. Hiermee geven we het Brabantse antwoord op de maatschappelijke opgaven rond energie, klimaat en ruimte die natuur en landschap onder druk zetten. Deze wandelroute in Nuenen is nu de eerste zichtbare activiteit voor bewoners en bezoekers. Dit is niet zomaar een wandelroute: deze route verbindt verschillende partners in Van Gogh NP en nodigt je uit om vanuit het erfgoed van Vincent van Gogh ook het landschap bewust te beleven.”

Heleen Huisjes:
De realisatie van deze eerste wandeling in Van Gogh NP levert een bijdrage aan de ontwikkeling van duurzaam toerisme in Brabant en draagt zo bij aan de aantrekkingskracht van Brabant om te wonen, werken en recreëren. Het is een waardevolle aanvulling op de gethematiseerde routes waarmee VisitBrabant Routebureau bezoekers en bewoners uitnodigt op een duurzame manier de Brabantse cultuur en natuur te ontdekken’.

Over Van Gogh Nationaal Park
Van Gogh Nationaal Park is een brede beweging van overheden, organisaties, instellingen, bedrijfsleven en toerisme in Brabant. Samen met inwoners en burgerinitiatieven bouwen zij aan het landschap van de toekomst, geïnspireerd door het lef en de verbeeldingskracht van Vincent van Gogh die hier opgroeide. Het Van Gogh Nationaal Park (vangoghnationalpark.com) beslaat het landschappelijk gebied van twee grote bekensystemen in Brabant. In het westen de Mark en Aa of Weerijs en in het oosten de Dommel en Aa. Samen vormen zij het bekenlandschap van de Brabantse zandgronden, waar grote natuurgebieden en landschappen als De Loonse en Drunense Duinen, het Groene Woud en de Baronie deel van uitmaken.

Video
Bekijk hier de promotievideo van de Van Gogh NP Wandelroute Nuenen.

Online route
Wil je de gehele Van Gogh NP Wandelroute Nuenen online bekijken? Dat kan hier