Erfgoedlocaties

Uitsnede van foto Vincentre, zomer, liggend

Uitsnede van foto Vincentre, zomer, liggend

© Vincentre

Museum Vincentre Nuenen

Bezoek Museum Vincentre en alle locaties in Nuenen die terugkomen in zijn werk. 

Vincentre Nuenen

Van Gogh Kerk Etten-Leur

In de Van Gogh Kerk Etten-Leur ben je getuige van de start van Vincents carrière en de liefdesperikelen die hem beroerden.  

Van Gogh Kerk Etten-Leur
© Van Gogh Heritage Foundation

Vincent van GoghHuis Zundert

Vincents wieg stond in Zundert. Ontdek de omgeving waar hij als kleine jongen opgroeide in het gezin van dominee Van Gogh. 

Vincent van GoghHuis

De van Gogh bezoeklocaties in Nuenen, Etten-Leur en Zundert vertellen het verhaal van Vincents leven en werk in Brabant. Interactieve tentoonstellingen nemen bezoekers aan de hand door zijn levenreis van kleine jongen in Zundert tot meesterlijk schilder in Nuenen. Maak kennis met de mensen die hem gevormd en geïnspireerd hebben. Leef mee met de keuzes die hij moest maken om zijn roeping te kunnen volgen. 

Behalve Zundert, Tilburg, Etten-Leur, Nuenen en Het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch hebben nog meer plekken in Brabant een relatie met Vincent van Gogh. Zo zijn er ook Van Gogh Monumenten te vinden in Breda, Zevenbergen, Helvoirt, Eindhoven en Lieshout.

© Studio Roosegaarde

Eindhoven

In de periode 1883-1885 kwam Vincent regelmatig in Eindhoven. Hij bezocht er vrienden waaronder Anton Kerssemakers en Antoon Hermans. Gedurende zijn tijd in Nuenen kocht Vincent ook zijn schildermaterialen in Eindhoven. Eindhoven kent vier Van Gogh Monumenten. Tussen Nuenen en Eindhoven ligt het beroemde Van Gogh-Roosegaarde fietspad. 

Eindhoven
© Van Gogh Heritage Foundation

Helvoirt

Van 1871 - 1875 was de vader van Vincent van Gogh predikant in de Hervormde kerk van Helvoirt. Vincent kwam regelmatig bij zijn familie op bezoek en schreef erover in zijn brieven. Vlakbij de pastorie woonden ook zijn tantes. Helvoirt kent drie Van Gogh Monumenten. Bij het Van Gogh informatiecentrum is een wandelroute beschikbaar.

Helvoirt

Breda

Hier woonden Vincents grootouders. Zijn vader, ooms en tantes groeiden er op. De familie Van Gogh was vanuit Den Haag naar Breda gekomen, omdat Vincents grootvader er in 1822 werd aangesteld als predikant.

Breda
© BNDeStem

Zevenbergen

Hier zat Vincent van Gogh op de jongenskostschool van Jan Provily. Vincent ging hier na de zomer van 1864 naar school - hij was toen 11- en bleef er tot hij twee jaar later tot de HBS in Tilburg werd toegelaten.  

Zevenbergen

Tilburg

In Tilburg ging Vincent naar de Hogere Burger School waar hij onder meer tekenles kreeg. Hij vond een kosthuis bij de familie Hannik. 

Tilburg
© Van Gogh Brabant

Lieshout

Tijdens zijn verblijf in Nuenen, trok Van Gogh er regelmatig op uit om buiten schetsen te maken en te schilderen. Zo ook naar Lieshout waar hij Molen De Vogelenzang vastlegde. Deze molen is nu nog te bekijken. Het is Van Gogh Monument. 

Molen Lieshout