Erfgoedlocaties

 • Eindhoven

  In de periode 1883-1885 kwam Vincent regelmatig in Eindhoven. Hij bezocht er vrienden waaronder Anton Kerssemakers en Antoon Hermans. Gedurende zijn tijd in Nuenen kocht Vincent ook zijn schildermaterialen in Eindhoven. Eindhoven kent vier Van Gogh Monumenten. Tussen Nuenen en Eindhoven ligt het beroemde Van Gogh-Roosegaarde fietspad. 

  Eindhoven
  Eindhoven
 • Helvoirt

  Van 1871 - 1875 was de vader van Vincent van Gogh predikant in de Hervormde kerk van Helvoirt. Vincent kwam regelmatig bij zijn familie op bezoek en schreef erover in zijn brieven. Vlakbij de pastorie woonden ook zijn tantes. Helvoirt kent drie Van Gogh Monumenten. Bij het Van Gogh informatiecentrum is een wandelroute beschikbaar.

  Helvoirt
  Helvoirt
 • Breda

  Hier woonden Vincents grootouders. Zijn vader, ooms en tantes groeiden er op. De familie Van Gogh was vanuit Den Haag naar Breda gekomen, omdat Vincents grootvader er in 1822 werd aangesteld als predikant.

  Breda
  Breda
 • Zevenbergen

  Hier zat Vincent van Gogh op de jongenskostschool van Jan Provily. Vincent ging hier na de zomer van 1864 naar school - hij was toen 11- en bleef er tot hij twee jaar later tot de HBS in Tilburg werd toegelaten.  

  Zevenbergen
  Zevenbergen
 • Tilburg

  In Tilburg ging Vincent naar de Hogere Burger School waar hij onder meer tekenles kreeg. Hij vond een kosthuis bij de familie Hannik. 

  Tilburg
  Tilburg
 • Lieshout

  Tijdens zijn verblijf in Nuenen, trok Van Gogh er regelmatig op uit om buiten schetsen te maken en te schilderen. Zo ook naar Lieshout waar hij Molen De Vogelenzang vastlegde. Deze molen is nu nog te bekijken. Het is Van Gogh Monument. 

  Molen Lieshout
  Lieshout