Haagsemarkt

Vincent moet regelmatig over de Haagsemarkt voor de Martinuskerk gewandeld hebben, op een van zijn vele wandelingen vanuit Etten. Hij beschrijft in een van zijn brieven hoe hij er genoot van het mooie avondlicht.

"Ik ging ook nog even in de Roomsche kerk waar avonddienst was, het was een mooi gezicht, al die boeren en de boerinnen met hun zwarte kleeren en witte mutsen, en de kerk zag er zoo vriendelijk uit bij het avondlicht. (Brief aan Theo, Etten 31 December 1876)"

Vincent kwam vaak te voet naar Princenhage vanuit Etten, waar zijn vader 7 jaar jaar dominee was. Onderweg vroeg Vincent de boeren en arbeiders om hen te mogen natekenen. Ook tekende hij de bomen langs het Liesbos, de akkers en sloten, de huizen en boerderijen. Regelmatig kwam hij bij zijn oom Cent en tante Cornelie in Huize Mertersem. Door de kunstverzameling van zijn Oom Cent en de natuur rondom Princenhage werd hij zeer geïnspireerd.

Vandaag de dag wordt in het Bredaase stadsdeel Princenhage in het straatbeeld op diverse manieren aandacht geschonken aan Vincent van Gogh. Begin september 2019 wordt de heringerichtre Haagsemarkt officieel heropend.

Contact

Haagsemarkt
Breda
Plan je route