Oude Raadhuis Etten

Vincent laat zich in april 1881 voor de eerste keer inschrijven als ‘kunstenaar’. Dat doet hij in het Raadhuis van Etten, nu Oude Raadhuis geheten. Dit statige pand dateert uit 1776 naar ontwerp van Philips Willem Schonk, bouwmeester in dienst van stadhouder prins Willem V (baron van Breda) die ook de nieuwe toren van de Nederlands Hervormde Kerk heeft ontworpen.

Vincents ouders staan hem toe in de aanbouw van de pastorie een atelier in te richten. ‘Ik ben toch zoo blij dat het alzoo is geschikt dat ik eenigen tijd rustig hier kan werken, ik hoop zooveel studies te maken als ik maar kan want dat is het zaad waar later teekeningen van komen.’ 

Hij gaat enthousiast aan de slag en maakt ter oefening talloze kopieën naar prenten van Jean-François Millet en studiemethoden van Charles Bargues. De tuinman, de koster en andere mensen uit zijn directe omgeving vraagt hij voor hem te poseren in houdingen die hij ziet bij de boerenschilder Millet, van zaaiers en spitters. Bij goed weer trekt hij naar buiten. Daarover bericht hij Theo: ‘Als het niet regent ga ik elken dag naar buiten, meest op de hei. Ik maak mijn studies nog al vrij groot zoo als gij er reeds een paar gezien hebt bij Uw bezoek. Zoo heb ik o.a. een hut op het Heike gemaakt & ook die schuur met mosdak op den Roozendaalschen weg die ze hier de Protestantsche schuur noemen. Gij zult U mogelijk herinneren wat ik bedoel. Dan de molen daar vlak tegenover op dat weiland & de olmboomen op het kerkhof. En ook nog een met houthakkers die bezig zijn op eene uitgestrekte vlakte alwaar een groot mastbosch is geveld. En verder tracht ik zoo de werktuigen te teekenen als kar, ploeg, eg, kruiwagen &c &c.’ 

Contact

Markt 1
4875 CB Etten-Leur
Plan je route