Kom met je klas

Kom met je klas

Vincents Tekenlokaal richt zich op kunsteducatie en talentonwikkeling.
We gaan uit van zowel het oude tekenambacht als de nieuwste ontwikkelingen. 

Vincents Tekenlokaal startte in 2009 in het Paleis-Raadhuis van Tilburg. Hier kreeg Vincent van Gogh zijn eerste tekenlessen. Eind februari 2018 zijn wij verhuisd vanuit het Paleis-Raadhuis naar Ontdekstation013 in de Spoorzone.
Er is een prachtig nieuw lokaal gebouwd met 20 tablets waarop je heerlijk kunt komen tekenen. En we beschikken over ruimte om ‘analoge’ tekenlessen te geven. Want naast het werken op de digitale tablets vinden we het belangrijk te ervaren hoe het is om te werken met écht materiaal. Houtskool, potlood, verf, kwast, krijt op papier en doek, van heel klein tot heel groot. Soms gebruiken we daarbij de tekenmodellen uit het oude tekenlokaal van Vincent van Gogh. Bij goed weer kunnen we buiten tekenen.

Een les op maat
Wij maken graag lessen buiten het reguliere programma: heb je een thema of idee, kom ermee! Neem contact op met Marloes Coppes via 06 13384495. Ook een les in combinatie met Ontdeksttion013 is mogelijk.

Ons uitgangspunt is dat een les van Vincents Tekenlokaal verrijkend en complementair is voor het onderwijsprogramma van bezoekende scholen. Bij al onze lessen is het werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden een belangrijk element: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, zelfregulering

Ook het werken aan kerndoelen is geïntegreerd in de lessen: 
Kerndoel 1 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
Kerndoel 2 De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
Kerndoel 32 De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen. Kerndoel 54 De leerlingen leren beelden te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
Kerndoel 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Kerndoel 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Lesaanbod

Tekenen met….(onderbouw en middenbouw)

Kijken naar kunst en werken vanuit een kunstenaar. We gaan kijken waar kunstenaars mee tekenen en hoe zij lijnen en vormen maken. De leerlingen maken zelf een tekening én ze maken een grote tekening met zijn allen. Samenwerken dus. In deze les wordt zowel digitaal op de tablets als ‘analoog’ op papier gewerkt.

Onze les gaat uit van de kunstwerken van Joan Miró. Maar het is voor klassen ook mogelijk om zelf een kunstenaar te kiezen. Niet alle kunstenaars zijn hiervoor geschikt dus overleggen we graag even van te voren. Interesse? Stuur even een mail.

Vincents tekenles (middenbouw, bovenbouw, v.o.)

Vincent van Gogh was 13 toen hij in Tilburg zijn eerste tekenlessen kreeg. Met de verhuizing is ‘zijn’ oude leslokaal achtergebleven in het PaleisRaadhuis. De tekenmodellen waarmee vroeger werd lesgegeven mochten we meenemen naar onze nieuwe locatie. Doordat ze nu niet meer in de kast staan kun je ze van alle kanten bekijken en tekenen. En dat is precies was we gaan doen: tekenen naar de waarneming. Een klassieke tekenles. We kijken naar lijnen, arceren, schaduwwerking, contrast, textuur. Hoe kun je contrasten gebruiken? Hoe maak je van een cirkel een driedimensionale bol?

Je tekent de modellen die Vincent als leerling ook tekende.
Tekenen op papier en op de tablets.

Vincents zelfportret. (middenbouw en bovenbouw)

Vincent van Gogh maakte in zijn leven meer dan vijftig zelfportretten. Hoe tekende hij zichzelf en waarom deed hij dat? Dit komt aan bod in deze les waarin wordt getekend op onze digitale tekenschermen en op papier. Niet alleen met een spiegel kijken leerlingen goed naar zichzelf. Een selfie is het uitgangspunt voor de digitale tekenles.

Ter voorbereiding vragen we aan de docent van iedere leerling een digitaal portret/selfie op te sturen.

Perspectief tekenen (bovenbouw, v.o.)

Perspectieftekenen is een klassieke tekentechniek die je kunt leren. Door dingen in perspectief te tekenen creëer je diepte. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Je kunt bijvoorbeeld diepte creëren door gebruik te maken van toon(licht en donker), lineair perspectief en kleurperspectief.

We kijken hoe en waarom verschillende kunstenaars deze techniek gebruiken in hun werk. We geven tips en tricks zodat de leerlingen inzicht krijgen en er zelf mee aan de slag kunnen.
Tekenen op papier en op de tablets.

Tekenen op onze tablets en in Virtual Reality (bovenbouw, v.o.)

Naast digitaal tekenen op onze tablets ga je ook 3d tekenen in Virtual Reality. Hierbij sta je al tekenend in je eigen tekening. Samen doe je een spel waarbij iedereen kan tekenen in 3d. 
In verband met de beschikbare apparatuur is deze les alleen geschikt voor kleine groepen tot 16 deelnemers.

Optisch bedrog (bovenbouw, v.o.)

Bij optisch bedrog worden je ogen bedrogen. De leerlingen maken kennis met verschillende vormen van optisch bedrog. O.a. het werk van de Nederlandse kunstenaar M.C. Escher en de Möbiusband komen aan bod. We tekenen op de tablets en op papier.

Vincents Tekenlokaal i.s.m. Ontdekstation013 (bovenbouw)

In onze nieuwe werkplek is er ruimte voor een combinatieprogramma van Vincents Tekenlokaal en Ontdekstation013! In deze workshop die een dagdeel duurt verkennen we het grensgebied tussen kunst en techniek. We werken met verschillende disciplines en materialen en werken daarmee toe naar 1 eindproduct.

Bij onze workshops maken wij gebruik van de principes van Onderzoekend en Ontwerpend Leren; ook gaat er bijzondere aandacht uit naar het benutten van 21st century skills. We bieden deze workshop aan op het niveau van de (bovenbouw)klas, waardoor hij zowel voor groep 6 als voor groep 8 geschikt is.

Afhankelijk van het seizoen, het weer en de wensen van de klas kan de inhoud van deze combinatieworkshop op verschillende manieren worden ingevuld. Ons workshopaanbod blijven we verbreden, waardoor we vaak ook workshops aanbieden die niet in de brochure staan maar die u ook zou kunnen volgen. We staan er ook altijd voor open om onze workshops aan te passen op de onderwerpen en thema's waar uw klas op dat moment mee bezig is, zodat we goed kunnen aansluiten op uw lesprogramma en daar een uitbreiding van kunnen zijn. Neem dus vooral contact met ons op voorafgaand aan uw bezoek om met ons door te nemen wat de mogelijkheden zijn!

 

Prijzen

Alle workshops duren 1,5 uur en kosten € 100,-
Uitgezonderd de workshop i.s.m. Ontdekstation013: die duurt 3 uur en kost € 200,-

Interesse?

We horen het graag!