Behalve Zundert, Tilburg, Etten-Leur, Nuenen en Het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch hebben nog meer plekken in Brabant een relatie met Vincent van Gogh. Zo zijn er ook Van Gogh Monumenten te vinden in Breda, Zevenbergen, Helvoirt, Eindhoven en Lieshout.

Huize Mertersem in Breda. Woonhhuis oom Cent van Vincent van Gogh

Huize Mertersem in Breda. Woonhhuis oom Cent van Vincent van Gogh

Breda

Hier woonden Vincents grootouders. Zijn vader, ooms en tantes groeiden er op. De familie Van Gogh was vanuit Den Haag naar Breda gekomen, omdat Vincents grootvader er in 1822 werd aangesteld als predikant.

Zevenbergen

Hier zat Vincent van Gogh op de jongenskostschool van Jan Provily. Vincent ging hier na de zomer van 1864 naar school - hij was toen 11- en bleef er tot hij twee jaar later tot de HBS in Tilburg werd toegelaten.  

Helvoirt

Van 1871 - 1875 was de vader van Vincent van Gogh predikant in de Hervormde kerk van Helvoirt. Vincent kwam regelmatig bij zijn familie op bezoek en schreef erover in zijn brieven. Vlakbij de pastorie woonden ook zijn tantes. Helvoirt kent drie Van Gogh Monumenten. Bij het Van Gogh informatiecentrum is een wandelroute beschikbaar.

Verfhandel Baijens. Op de foto het pand van Baijens omstreeks 1920.

Verfhandel Baijens. Op de foto het pand van Baijens omstreeks 1920.

Eindhoven

In de periode 1883-1885 kwam Vincent regelmatig in Eindhoven. Hij bezocht er vrienden waaronder Anton Kerssemakers en Antoon Hermans. Gedurende zijn tijd in Nuenen kocht Vincent ook zijn schildermaterialen in Eindhoven. Eindhoven kent vier Van Gogh Monumenten. Tussen Nuenen en Eindhoven ligt het beroemde Van Gogh-Roosegaarde fietspad. 

Van Gogh, Korenveld met schoven en een molen, 1885, VGM Amsterdam

Van Gogh, Korenveld met schoven en een molen, 1885, VGM Amsterdam

© VGM Amsterdam

Lieshout

Tijdens zijn verblijf in Nuenen, trok Van Gogh er regelmatig op uit om buiten schetsen te maken en te schilderen. Zo ook naar Lieshout waar hij Molen De Vogelenzang vastlegde. Deze molen is nu nog te bekijken. Het is Van Gogh Monument.