Over ons: Van Gogh Brabant

Vijf Brabantse gemeenten hebben een unieke band met Vincent van Gogh. De locaties waar Van Gogh heeft gewoond en gewerkt, hebben hun krachten gebundeld en dragen samen de merknaam Van Gogh Brabant uit. Van gogh Brabant werkt onder de vlag van de Van Gogh Heritage Foundation.

De foundation heeft de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI).  Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.

Financieel Jaarverslag 2017

Van Gogh Heritage Foundation

De Van Gogh Heritage Foundation zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van het Van Gogh erfgoed. De Foundation wil de maatschappelijke en economische betekenis van het erfgoed vergroten met tentoonstellingen, educatieve programma ’s in en rondom de Van Gogh Monumenten. Daarbij staan het levensverhaal van de schilder en relevantie ervan voor huidige en toekomstige generaties centraal.

De Van Gogh Heritage Foundation is de organisatie achter de Van Gogh Heritage Centres, Van Gogh Vastgoed NV en Van Gogh Brabant. De Foundation werkt nauw samen met de Europese Van Gogh musea en erfgoedlocaties, verenigd in Van Gogh Europe.

Website Van Gogh Heritage Foundation

Bekijk hier het Meerjarenplan

Van Gogh Vastgoed NV

De Van Gogh Heritage Foundation heeft in 2018 de Van Gogh Vastgoed NV opgericht. Met deze organisatie wordt een concrete stap gezet in de verduurzaming van enkele Van Gogh Heritage Centres in Brabant. In de toekomst wil deze Van Gogh Vastgoed NV zich inzetten om verschillende Van Gogh Monumenten te verwerven, om deze te kunnen beschermen en behouden voor de toekomst.

Website Van Gogh Vastgoed NV

Bestuur & Organisatie

Het bestuur van de Van Gogh Heritage Foundation is samengesteld uit vertegenwoordigers van Van Gogh Brabant met een onafhankelijk dagelijks bestuur. Management en marketing worden in opdracht van de Van Gogh Heritage Foundation uitgevoerd door VisitBrabant.

Voorzitter: dhr. B. van der Els
Vice-voorzitter en secretaris: dhr. B. de Boer
Penningmeester: dhr. D. Lauwen
Bestuurslid: dhr. A.C.J. Besselink
Bestuurslid: mevr. L. van Aert
Bestuurslid: mevr. L. Janssen
Bestuurslid: dhr. G.J. De Graaf
Bestuurslid: dhr. J.K. Lemkes
Directeur: dhr. F. van den Eijnden. 

info@vangoghheritage.com

Over Van Gogh Zundert

Over Van Gogh Etten-Leur

Over Van Gogh Nuenen