Organisatie Nuenen

Organisatie Stichting van Gogh Village Nuenen

Missie

Stichting Van Gogh Village Nuenen laat alle (inter)nationale bezoekers ervaren dat de Nuenense periode van Van Gogh cruciaal, en daarmee de meest interessante periode is voor zijn ontwikkeling als mens èn als kunstschilder. De erfgoedlocaties en museum Vincentre zorgen voor het unieke gevoel dat bezoekers nergens ter wereld dichter bij Van Gogh kunnen komen dan in Nuenen. 

Visie

Van Gogh Village Nuenen wil (inter)nationale herkenning en erkenning van de importantie van de Nuenense periode van Van Gogh. Door letterlijk in zijn voetsporen te treden, ervaren steeds meer bezoekers dat zij niet dichter bij Van Gogh kunnen komen, draagt de stichting bij aan een verbetering van de vrijetijdseconomie in Brabant en inspireert de raakbaarheid van Van Gogh de creativiteit van de maak- en kennisindustrie in de Brainportregio van ZO-Brabant.

Strategie

Voor de komende jaren zijn onze speerpunten:

 • Exploiteren van Vincentre en het openluchtmuseum (erfgoedlocaties).
 • Uitbreiding Vincentre realiseren 
 • Samenwerken op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied.
 • Organisatie evenementen en activiteiten.
 • Collectiebeleid benoemen.
 • Educatie verzorgen.
 • Maatschappelijke rol invullen naar groepen in de samenleving.

Om dit te realiseren is in en rond Van Gogh Village Nuenen een grote organisatie actief, deze bestaat voornamelijk uit vrijwilligers. 

Bestuur* 
 • Jan Kees Lemkes (voorzitter)
 • Jan van Hout (penningmeester)
 • Arno Aarts (bestuurslid)
 • Jeroen Veldkamp (bestuurslid)

*Bestuursleden zijn vrijwilligers en onbezoldigd.

Kamer van Koophandel: 17140776

De Belastingdienst merkt de Stichting Van Gogh Village Nuenen aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Registratie onder RSIN/fiscaal nummer: 810375680.


Jaarverslag VGVN 2018

Jaarrekening 2018

Beleidsplan 2019-2021

 

Directie

Simone van der Heiden

Dagelijkse leiding 
 • Urban van Gils 
 • Wim Monté 
 • Ad van Rooij
Marketing Team
 • Vera Hussaarts
 • Dorine Saes
 • Jan Kees Lemkes
Financiën
 • Paul Silvis
 • Remke van Eimeren
Exposities
 • Ad van Rooij
Stuurgroep Gidsen
 • Hans Keijzer
 • Gerard Netten
 • Peter van Overbruggen
Techniek en Huisvesting
 • Peter Bastiaansen 
 • Karel Lammers
 • Ad van Rooij
Organisatie Vrijwilligers
 • Judith Schenderling 
 • Johan Nieuwdorp
 • Annemieke Netten 
 • Evita van Nieuwburg 
 • Wim Renders 
VVV - Entree Museum - Winkel
 • Gofie van der Linden
 • Gerda Vis
Horeca
 • Len Fraser
 • Margriet Bastiaansen 
Arrangementen
 • Jasper van der Toorn  
 • Pierre Luijten
 • Francien Naus 
 • Mieke Peters
 • Peer in 't Veld 
Arrangementen scholen
 • Zeno Houwers
 • Hans Mets