Weer een schilder in het atelier!

Tafereeltjes in de tuin van de pastorie, bonkige koppen: Hennie Agten schildert wat Vincent van Gogh ook schilderde, toen hij in de pastorie in Nuenen woonde. 

De Helmonder tekent en schildert al van jongs af aan. Hij schildert het liefst Van Gogh's na. En dat is wat hij nu ook doet: met gelijke materialen en kleurgebruik en met hetzelfde licht en uitzicht gaat hij enkele schilderijen namaken van zijn voorbeeld, in het atelier van zijn voorbeeld. 

Hij is er overduidelijk erg blij mee!