Vincent en de liefde

Vincent hield in zijn leven van 6 vrouwen, van wie drie zijn liefde beantwoorden. Tot een huwelijk is het nooit gekomen. 

Hij schrijft aan zijn broer “Ik denk wel degelijk soms er over dat trouwen voor mij een hoogst wenschelijke zaak zou zijn.”  

Het kwam allemaal heel dichtbij in Nuenen.

Vincent en de liefde