Brieven

De briefwisseling van de familie Van Gogh

We weten zoveel over Vincent van Gogh omdat de hele familie brieven schreef, aan elkaar. De ontwikkeling hierin door je jaren heen, met wie hij schreef, waarover, en wat het belang van deze briefwisseling is, kun je lezen via onderstaande link. 

Alle brieven kun je inzien via Van Gogh Letters

De brieven van Van Gogh