Uitbreiding museum Vincentre

Fundering!

Nu alle 56 betonpalen stevig verankerd zitten, is het tijd voor de liftput en de fundering. De fundering onder de buitenmuren zal steviger zijn dan die onder de binnenmuren. Het staal voor de fundering ligt klaar. 

Ook bij het warme weer wordt hard doorgewerkt door de mensen van BanBouw! Onzichtbaar in deze foto overigens, omdat ze bij het nemen van deze foto wijselijk uit beeld liepen. 

We barsten uit onze voegen!

Vincentre is in 2010 geopend en ontvangt inmiddels jaarlijks 20.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. De afgelopen jaren bleek de capaciteit van het huidige museum te klein om de groei in het aantal bezoekers bij te kunnen benen.

Naast het museum komt de uitbreiding in de vorm van een hedendaagse versie van een langskap boerderij, geïnspireerd op de oude boerderij die vroeger naast ons museum stond. 

Oude en nieuwe exposities

Naast vernieuwde vaste tentoonstellingen, waarbij onder meer Vincents schildervrienden letterlijk meer ruimte zullen krijgen, is er in de uitbreiding ook ruimte voor een wisseltentoonstelling. Nieuw zal zijn een interactieve belevenis rond het thema ‘licht’: Vincents Lichtlab. Dit wordt gerealiseerd in samenwerking met ASML. In Vincents Lichtlab kan iedereen proefondervindelijk op zoek gaan naar perspectief en licht, net zoals Van Gogh dat in zijn tijd deed. Licht is kleur en kleur is licht. Maar wat is kleur? Wat is licht? Wat zien we eigenlijk? Hoe werkt dat, het ervaren van licht?

Het vernieuwde museum Vincentre wordt zo niet alleen een kunsthistorisch museum, maar ook een plek waar creativiteit en technologie een plek krijgen in de Brainport-regio. 

Brabantbrede samenwerking

Samen met de bijdragen van Gemeente Nuenen, de Brainport Regiodeal, ASML, Mondriaanfonds en veel lokale en regionale bedrijven bouwen we in een Brabantbrede samenwerking en met de dagelijkse energie van 160 vrijwilligers hier een museum van internationale allure. 

Het museum is ook het startpunt voor de Van Gogh fietsroute en vele wandelingen, waaronder de Van Gogh wandeling van Van Gogh Nationaal Park. Dwars door het Brabantse landschap, waar Vincent van Gogh zich zo mee verbonden voelde. 

Meer informatie uitbreiding museum Vincentre