Mutsen uit Van Goghs ‘De aardappeleters’ terug in Nuenen

Op maandag 12 november namen nazaten van de geportretteerde vrouwen Gordina en Cornelia de Groot uit Van Gogh’s Meesterwerk ‘De aardappeleters’ twee bijzondere Brabantse mutsen in ontvangst in Museum Vincentre in Nuenen. Het betreft een zogeheten hekkegat muts en gazen muts uit de periode dat Vincent van Gogh in Nuenen werkte. Ans van den Bosch-Dillen, verzamelaar en restaurateur van Brabantse poffers en mutsen, schenkt de objecten aan Van Gogh Brabant, de organisatie die zich inzet in het behoud van Van Goghs erfgoed.

In Vincentre wordt de zeer productieve periode van Vincent van Gogh verhalend in beeld gebracht. Daarbij is de film over de totstandkoming van Van Goghs eerste Meesterwerk ‘De aardappeleters’ een hoogtepunt. In dit schilderij draagt Gordina de Groot een Gazen Muts en Cornelia de Groot (haar moeder) een muts met het hekkegat. Met deze bijzondere mutsen in de collectie van het museum komt de Van Gogh historie nóg beter tot leven.

De mutsendracht werd behalve in Nuenen, ook in de directe omgeving gedragen. Of Gordina en Cornelia daadwerkelijk de dragers waren van de geschonken mutsen, kan niet worden vastgesteld. Gezien de leeftijd en de regionale herkomst van de mutsen is wel bekend dat zij in deze omgeving werden gedragen.

Meer beleving in Van Gogh Heritage Centres

Van Gogh Brabant is dit jaar gestart met de voorbereidingen tot de uitbreiding en vernieuwing van de tentoonstellingen in het Van Gogh Huis in Zundert, de Van Gogh Kerk in Etten-Leur en in Museum Vincentre in Nuenen, om de beleefbaarheid van het levensverhaal van Vincent Van Gogh te vergroten. Eind 2019 moet dit op alle locaties gerealiseerd zijn en openen deze locaties hun deuren als Van Gogh Heritage Centres.