200 jaar Molen De Vogelenzang

In Lieshout werd zondag zondag 25 augustus 2019 het 200-jarige bestaan gevierd van molen De Vogelenzang.

Vincent van Gogh legde De Vogelenzang meerder malen vast in schetsen die hij maakte rond 1885. 

Rondom de feestelijke viering werden allerlei activiteiten gehouden. Tijdens dit jubileum werden ook de  pantry en het toilet in de molen officieel geopend. 

Ook werd het officiele Laarbeekse startsein gegeven van de van Gogh-fietsroute waarvan De Vogelenzang deel uitmaakt, en werd er een informatiezuil onthuld.