Oude toren en graf vader Theodorus van Gogh

De Oude Kerktoren

Een van Vincents favoriete plekken in Nuenen was de oude kerktoren die net buiten het dorp lag. Hij schilderde en tekende de toren die uit de vijftiende eeuw stamde tientallen keren, zoals op De oude kerktoren bij het vallen van de avond, De oude kerktoren van Nuenen met een ploeger, De oude kerktoren, De oude kerktoren van Nuenen. De toren was zichtbaar vanuit de achtertuin van de pastorie en daardoor is hij soms ook op werken van de tuin te zien, al plaatste Vincent de toren lang niet altijd op de juiste geografisch plek.

Toen Vincent nog in Den Haag woonde in 1883 schreef zijn broer Theo hem over de nieuwe woonplaats van hun ouders en noemde toen de oude kerktoren al. Vincent antwoordde daarop:

“Wat ge mij mededeelt omtrent hunne nieuwe omgeving interesseert mij ten hoogste. Zeer zeker zou ik wat graag zoo'n oud kerkje & kerkhof met zandgraven en oude houten kruisen trachten te maken.” 

De oude kerktoren werd in 1885 afgebroken. Op 2 juni van dat jaar schreef Vincent onthutst:

“De oude toren wordt volgende week afgebroken! de spits is er reeds af”  

Vincent maakte het schilderij De oude kerktoren van Nuenen van de toren zonder de spits. Ook maakte hij de aquarel Verkoping van afbraak

De begraafplaats met het graf van de vader van Van Gogh

Naast de oude kerktoren van Nuenen bevond zich een begraafplaats die Vincent graag tekende en schilderde. Een aantal studies mislukten, maar over het schilderij Oude kerktoren van Nuenen was hij wél tevreden; dit werk stuurde hij in juni 1885 op naar zijn broer Theo die toen in Parijs woonde en daar Vincents werk onder de aandacht van kunstkenners bracht:

“Ik heb eenige details weggelaten – ik heb willen zeggen hoe die ruine aantoont aldaar sedert eeuwen de boeren ter ruste worden gelegd in de akkers zelve, welke zij bij hun leven doorwroeten – ik heb willen zeggen hoe doodeenvoudig het sterven & begraven gaat, doodleuk als ’t afvallen van ’t herfstblad – niets dan een beetje aard omgewoeld – een houten kruisje. De akkers er om heen – zij maken waar ’t gras van ’t kerhof eindigt, over ’t muurtje een laatste lijntje tegen den horizon – als een horizon van een zee. En nu zegt die ruine tot mij hoe een geloof en godsdienst vermolmde, al was ze hecht gegrondvest – hoe echter het leven & sterven der boertjes al mee ’t zelfde is en blijft, gelijkmatig uitspruiten en verwelken als ’t gras en de bloempjes die daar wassen op diens kerhofsgrond.”  

Vincents vader overleed op 26 maart 1885 plotseling aan een hartaanval. Hij werd op maandag 30 maart, de verjaardag van zijn zoon Vincent, begraven op de begraafplaats. 

 

Contact

Adres:
5671 DT Nuenen
Plan je route